OW-ED

OW-ED辅助-平滑跟枪! 韩国最火! 自动扳机 !自定义绘制敌人颜色 五百强甩枪公式     支持win10全部系统,透视自瞄,陷阱透视,敌人大招百分比透视等等。

                                      支持各种技能预判,比如猪的钩子,等等非常非常棒的一款软件,等你体验。

                        使用之前要退出或者关闭杀毒,win10自带系统保护,防火墙,不会使用请找大亨客服远程协助

 

【重要提示:ED禁止换电脑登陆账号,或者一个电脑注册多个账号否则充值时间会被扣除,无法注入,必须重做系统,以上问题接受后在购买,否则充值卡后不显示到期时间,不退不换,老外代购天卡55本人39.9低价出的-特别终于提示有问题请咨询大亨客服】